מפרטי-יישום 2

1.הנחיות ליישום ודבקת אריחי "קלינקר" לחזיתות חוץ (לחץ)        2. הנחיות ליישום ודבקת אריחי קרמיקה (כולל גרניט-פורצלן) לחזיתות חוץ (לחץ)

הנחיות ליישום ודבקת אריחי קרמיקה (כולל גרניט-פורצלן) לחזיתות חוץ

התשתית וההדבקה יעשו עפ"י האמור בתקן ת"י 1555 חלק 1

ביצוע שכבת טיח מיישר ואופן הכנת התשתית להדבקה
יש לבצע טיח-מלט רגיל נטול-סיד על גבי שכבת ההרבצה שבוצעה כתשתית ראשונה.לשכבה זאת - שהיא השכבה המיישרת, מומלץ להוסיף לטיח הרגיל מוספים הקיימים בשוק, על מנת לקבל עבידות, אטימות והדבקות טובים יותר. בכל מקרה, הטיח יהיה טיח נטול סיד ("טיח שחור"), ונטול מלחים - עשוי מ"חול הר" (ולא מ"חול-ים"),על מנת שדרך המרווחים (פוגות) לא "יופרשו" המלחים שילכלכו בהמשך את פני האריחים.

יש לבצע החלקה מושלמת של הטיח המיישר, ע"י סרגל בשני כיוונים, על מנת להגיע לרמת מישוריות גבוהה ככל האפשר. בשום אופן אין להשתמש "בגלגל טייחים" ליישור הטיח, אלא במסור טייחים באורך 1.80 מ' לפחות, כך ששכבת המצע
תהיה ישרה ומישורית.

אין לטייח מעל תפרי התפשטות ותפרים קונסטרוקטיביים בבניין. כמו כן , אין לחפות תפרים אלו (תפרי התפשטות אופקיים יבוצעו כל 3 מ' גובה).
על שכבת המצע להיות נקיה משמנים, לכלוך ואבק לפני הדבקת האריחים  (יש לשים לב במיוחד "בפריקסטים" יצוקים, בהם יש שימוש רחב באמצעי גירוז).
אין להרשות הדבקת אריחים על טיח סדוק, רופף או "חלול".
יש לבצע אשפרה טובה לטיח, ובשום אופן אין להדביק האריחים לפני גמר תהליך הדהידרציה של הטיח (אשפרה וייבוש של הטיח).

אופן הדבקת האריחים
הדבק יהיה מסוג "גמיש" ("מודול אלסטיות" קטן מ- 4,500 מגפ"ס).הדבק והרובה יהיו מיועדים לשימוש חיצוני עפ"י  הצהרת היצרן, ויהיו מותאמים לעמוד בתנאי חוץ, עפ"י דרישות התקנים הרלוואנטיים.
יש לפלס "קו מיישר" בתחתית הקיר המטויח,  שעל פיו יש ליישר את שורות האריחים שיודבקו על הקיר מעליו.הקו המיישר יהיה בסמוך לאזור התחתון של הקטע המחופה, ויביא בחשבון את גודל האריחים והפרטים על גבי החזית (חלונות, פתחים, וכו',)עבודת ההדבקה תתבצע מהקו המיישר כלפי מעלה .

חשוב מאוד:
יש לשמור כמות מתאימה של אריחים מהגוון וסידרת הייצור של כל חזית, עבור ביצוע ההשלמות שמתחת "לקו האפס" המפלס ותיקונים בשלב עבודות הפיתוח האחרונות.

את עיסת הדבק יש להכין עפ"י הוראות היצרן המופיעות על אריזת כל מוצר דבק. יש לשים לב "לסמיכות" הדבק המושפעת  ממזג האוויר.- מזג אויר חם ויבש, ייבש את הדבק במהירות, לכן יש להכין עיסת דבק "דלילה" יותר.אם יש לערב חול לעיסת הדבק, או לעיסת הרובה, אזי יש לוודא שלא יהיה "חול -ים" - אלא "חול הר" נקי ממלחים.
עבור אריחים שגודל שטח פניהם גדול מ- 0.04 מ"ר, תהיה מריחת הדבק  "מריחה כפולה": מריחה אחת שטוחה של גב האריח,באמצעות גב כף-המריחה, על מנת למלא בדבק את כל המגרעות בגב האריח, ומריחה שנייה תהיה על גבי שכבת הטיח המיושר.
על הטיח המוחלק המוכן להדבקת האריחים , יש למרוח את עיסת הדבק בעזרת כף-המריחה משוננת (מליטש), כך ששיני "המליטש"יחשפו את קיר הטיח והוא ישאיר "פסי דבק" בעובי של: 8 מ"מ לכל הגדלים, למעט אריחים בשטח הגדול מ- 0.09 מ"ר,שאותם מומלץ להדביק ע"י כף-מריחה משוננת בעלת שינים בגודל 1 ס"מ, וכן מריחה שטוחה על כל גב האריח למילוי כל החריצים בדבק ("מריחה כפולה").מרווחים יש לשמור לפי הנחיות האדריכל, אך בכל מקרה המרווח יהיה ברוחב של לא פחות  מ- 4 מ"מ לכל כיוון.

יש להדק את האריחים בעזרת "לבנת עץ" ישרה לחלוטין, ע"י "טפיחות" זהות, על מנת לוודא שכל שטח גב מוצמד לרקע הטיח. יש "ליישר" ול"החליק" כל אריח נוסף ביחס לאריחים שהודבקו לפניו, באופן שיהיו באותו מישור על החזית.  ישור זה יעשה ע"י בדיקת מישוריות של כל האריחים על המשטח המודבק ע"י קרש-סרגל באורך 180 ס"מ לכל הכיוונים.

את הרובה  יש להחדיר ישירות למרווחים (פוגות) ע"י כף מריחה (שפכטל) ולא למרוח אותה על כל פני האריח.דקות ספורות לאחר החדרת הרובה, יש לנקותה מעל פני האריחים, בעזרת ספוג או סמרטוט רטובים מאד במים, ולא להניח לה להתייבש על פניהם.

במידה ונותרו סימני רובה או דבק בגמר העבודות, ניתן להסיר אותה בעזרת חומצה ביתית (מלח) בריכוז של 5%-10% , אך, יש לשטוף אותה מיידית במים, על מנת שלא יישארו שום שרידי חומצה על פני האריחים.

אזהרה:
יש להימנע ממריחה בשטח גדול מידי, באופן שיגרום לדבק להתייבש טרם הצמדת האריחים על כל שטח המריחה. לפני כל מריחה חדשה, יש לגרד את שאריות הדבק היבש, שבשולי האריחים שהודבקו כבר, ולוודא תמיד שהאריחים מודבקים רק על דבק טרי  הנמרח ישירות על הטיח ובשום אופן לא על דבק יבש  (ממריחה קודמת).!!

תפר הרפיה:
יש לבצע תפר-הרפיה אופקי כל 3 מ' גובה, עפ"י האמור בתקן  ת"י 11555.