מערכות מאווררות לחיפוי יבש של חזיתות חוץ - "בנייה ירוקה"