יצירת קשר

אלפקס בע"מ:  טל. 8577571 -04    פקס. 8577572 -04      
כתובת : אלפקס בע"מ פארק עסקים כרמל רח' היוזמה 2, טירת הכרמל 39120 ת.ד 2045

 

אלפקס בע"מ:  טל. 8577571 -04    פקס. 8577572 -04      
כתובת : אלפקס בע"מ פארק עסקים כרמל רח' היוזמה 2, טירת הכרמל 39120 ת.ד 2045